0 532 320 08 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Reklam Sektörü

25 Ocak 2016
373 kez görüntülendi
Reklam Sektörü

Türkiye’deki reklam harcamalarının %80’ini gazete, dergi ve televizyon reklamları oluşturmaktadır. Radyo, sinema ve açık hava (outdoor) reklamcılığının payı ise %20 dolayındadır. 2002 yılında ölçülebilir belli başlı alanlara ödenen yayın ücretleri olarak, toplam 715 milyon dolarlık reklam harcaması gerçekleştirilmiştir. Dünyadaki globalleşme süreci ile uyum içinde bulunan Türkiye’de reklamcılık, son yıllarda gerek harcanan para gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme pazarın reel olarak her yıl %10-20 oranında büyümesi anlamındadır. Sektörün yapısı da geleneksel ölçülerden pazar ekonomisinin standartlarına doğru bir gelişme eğilimi içerisindedir.

izmir ayaklı tabela

izmir tabela

Türk pazarının canlılığının en önemli göstergeleri arasında yer alan reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, özellikle 1970’lerden sonra çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Bugün 15 ve daha fazla eleman çalıştıran, müşteri ilişkileri, yaratıcılık ve medya bölümlerine sahip ve müşterilerine tüm alanlarda hizmet verebilecek şekilde örgütlenmiş reklam ajansı sayısı 100’ün üzerindedir. Ayrıca 30 civarında film yapım ve fotoğraf firması da aktif bir şekilde reklamcılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Reklam ajanslarında çalışanların sayısı yaklaşık 3.000 kişidir.
Bu sayıya reklam yapım, basılı malzeme giderleri, reklam ajansı komisyonları ve ölçülemeyen yerel medya gelirleri eklendiğinde sektörün gerçek büyüklüğü 953 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır.
Türk reklamcıları, reklamcılığın birçok dalında her yıl verilen ödüller sayesinde başarı grafiklerini sürekli yükseltmekte-dirler. Uluslararası yarışmalarda kazandıkları ödül sayısı da yıllara göre artmaktadır. Sektörün en önemli ödülü 2003 yılında 15.’si düzenlenen “Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri”dir. Her yıl ortalama 1000 reklam eserinin katıldığı bu yarışmada TV, basın, radyo, sinema ve açık hava reklamlarının yanı sıra; reklam filmi yapımı, yönetimi, müziği ve reklam fotoğrafı ayrı ayrı ödüllendirilmektedir.
Halkla İlişkiler. Halkla İlişkiler mesleğinde çalışanların örgütlenme girişimleri 1969 yılında başlamış, 1972 yılında ise İstanbul’da Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur. Bugün 200 civarında üyesi bulunan dernek, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ve Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu (CERP) ile yoğun bir işbirliği içerisindedir. Dernek, 2002 yılında Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu CERP’ye üye kabul edilmiştir. Ayrıca, halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren dernek ve cemiyetlerin katılımı ile, Türkiye’de “İletişim Konseyi” oluşturulmuştur.
Özellikle 1990’lı yıllarda sektöre çok sayıda kuruluş katılmıştır. İzmir Tabela As Reklam size Tabela işlerinizi ve Reklam işlerinizi uygun fiyatlı yapar. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok kentte halkla ilişkiler danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar vardır ve bunların sayıları her geçen gün artmaktadır. Büyük şirketlerin hemen hemen tamamında halkla ilişkiler departmanı bulunmaktadır. 2000’li yıllarda halkla ilişkiler sektörü, gelişimini hızlı bir şekilde devam ettirmekte ve Türk insanı ve ekonomisinin dünya ile entegre olması için yeni ufuklar açmaktadır.

İzmir Aliağa Tabela Firması size reklamcılık konusunda da destek olur.