0 532 320 08 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Alsancak Tabela Firma

01 Şubat 2016
494 kez görüntülendi
Alsancak Tabela Firma

izmir tabela amaçları; bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olabilir. Başarılı bir izmir kampanyası için fakatçların doğru ve açık şekilde ortaya konması gerekir. Bir izmir kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan yada bir tema altında gizlidir. Bir izmir kampanyası, işletmenin belirli bir vakit diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği izmir çabalarının tümü olarak tanınabilir.

Ürün avantajı ve ürün üstünlüğünün nedenleri, iletiler, ürünün tüketiciye sağladığı avantajlar, ve rakiplerinden ayıran özellikler üzerine yapılandırılmalı, Tabelacılık Mesleği giriş koşulları; Çıraklık eğitimine başlayabilmek için, En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak, Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
Tabelacılık Eğitiminin süresi:
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise iş yerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler. Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, iş yerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.
KAYNAKÇA
3308 Sayılı Kanun,
Meslek elemanları,
Mesleğin icra edildiği iş yeri,
izmir tabelacısı çıraklık eğitimi programı kitapçığı,
MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Modül Uygulama Klavuzu-Ankara 2005
Milli Eğitim Bakanlığına ait Web Sitesi
İzmir Reklam ajansları genellikle büyük bütçeli izmirları idare eden tanıttıkları firmanın isimlerini ve tanıtacakları ürünlerle ilgili piyasa araştırması ile başlayan hangi tüketici kitlenin hangi tip ünlere daha çok eğilimli olduklarını bilen kişilere sahip organizasyonlardır. Son derece bilimsel verilerle çalışarak hedef kitlenin nabzını tutmak gibi maharetleri vardır.
Günümüzde izmirde reklamcı ; genellikle bir bedel karşılığında, kimliği belirli sponsor tarafından, çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen, ürün, hizmet ve fikirleri tutundurmaya yönelik, önceden planlanan ve kişisel olmayan iletişim’ olarak tanımlanmaktadır.(bkz. William Arens, Advertising,7ed.,USA:McGraw-Hill,1999, ss. 6-7.)
izmir tabelacısı amaçları; bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olabilir. Başarılı bir izmir kampanyası için amaçların doğru ve açık biçimde ortaya konması gerekir. Bir izmir kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan veya bir tema altında gizlidir. Bir izmir kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği izmir çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir.

 

Alsancak Tabela ürünleri olarak düşünüldüğünde ise,

izmirde tabela

iç mekan tabela izmir

 

foça tabelacı

izmir tabela

 

Genel ekonomi içinde KOBİ tanımı yaparsak herhalde buna imalat sanayi için ekonominin motoru demek yanlış bir tanım olmaz. Genel ekonomi için bu kadar önemli bir pozisyon da olan KOBİ’ ler maalesef ülkemizde net bir tanımı yoktur. KOBİ’ lerle ilişkisi olan her kurumun kendine göre bir tarifi vardır.
KOBİ tanımlamaları da ortak olarak kullanılan kobi terimleri vardır, bu terimler ise istihdam edilen personel sayısı, mali tablolardan bilançosunda bulunan net satış hasılatları, işletmelerin sermaye miktarı ve sermaye yapısı önemli ölçüler olarak kullanılmaktadır. Burada kurumlar arasında yaşanan kobi tanım karmaşasına örnek vermek gerekirse Dış Ticaret Müsteşarlığı imalat sektöründe, istihdam edilen personel sayısı olarak 200 işçi olarak verirken,Hazine müsteşarlığı bu sayının üst sınır olarak yıl kavramı işçi sayısı olarak 250 kişiyi esas kabul etmektededir. İzmir Tabela ajanslarına teslim edilen izmir bütçeleri kullanılırken izmir kavramına uygun kullanma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalırlar. Yani ellerine teslim edilen izmir bütçesinin dağılımı ajanslar tarafından yapılarak izmirı yapılacak firmanın ve ürünlerinden hangisine öncelik tanıtacakları ve ellerindeki izmir tabela bütçesini TV izmirları, internet izmirları, gazete ve diğer matbuat izmirlarında kullanacakları sorumluluğunu üstlenmiş olmaktadırlar.

şantiye tabelası

izmir tabela